Sprawdziany do gwintów, wielowypustów, wałków, otworów, stożków, wzorcowe i specjalne

We współpracy z renomowanym niemieckim producentem oferujemy sprawdziany i precyzyjne przyrządy pomiarowe produkowane od ponad 75 lat. Wszystkie sprawdziany i precyzyjne przyrządy pomiarowe przechodzą 100% kontrolę jakości i dostarczane są z odpowiednim certyfikatem.

Firma jest certyfikowana zgodnie z EN ISO 9001, wszystkie przyrządy pomiarowy wykorzystywane w produkcji są okresowo sprawdzane przez Niemiecki Serwis Kalibracyjny (DKD), a płytki wzorcowe kalibrowane przez Niemiecki System Akredytacyjny DakkS. Pierścienie wzorcowe podlegają okresowej kontroli Federalnego Biura Metrologii METAS w Szwajcarii.

Producent prowadzi liczne prace innowacyjne i badawczo-rozwojowe wprowadzając m.in.:

 • nowe powłoki podwyższające trwałość sprawdzianów i przyrządów pomiarowych (TIN, TICN, DLC, chrom, specjalne)
 • zastosowanie INOX-u do sprawdzianów i przyrządów pomiarowych
 • optymalizację narzędzi i procesów np. wykorzystując technologię FEM
 • zastosowanie narzędzi z CBN

Współpracuje z instytutami i uczelniami technicznymi.

Pełna oferta obejmuje:

 • Pierścienie wzorcowe
 • Sprawdziany stożkowe
  • Sprawdziany tłoczkowe
  • Sprawdziany pierścieniowe
 • Sprawdziany gładkie
  • Graniczne sprawdziany tłoczkowe
  • Płaskie sprawdziany do otworów
  • Przechodnie i nieprzechodnie sprawdziany pierścieniowe
  • Sprawdziany szczękowe
 • Sprawdziany siedliska
  • Sprawdziany do wałków
  • Sprawdziany do piast
 • Sprawdziany specjalne
  • Sprawdziany wg wymagań klienta
  • Sprawdziany wg rysunku części
 • Sprawdziany kształtu kwadratowego i 6-kątnego
  • Sprawdziany graniczne tłoczkowe kwadratowe
  • Sprawdziany graniczne tłoczkowe 6-kątne
 • Sprawdziany profili
  • Sprawdziany tłoczkowe
  • Sprawdziany pierścieniowe
 • Sprawdziany do gwintów
  • Sprawdziany tłoczkowe gwintów
  • Sprawdziany pierścieniowe do gwintów
  • Sprawdziany graniczne szczękowe
   do gwintów:

   • Metrycznych: grubozwojnych, zwykłych, drobnozwojnych
   • Calowych, Edisona
   • Okrągłych, stożkowych, walcowych, trapezowych, prostokątnych, rurowych
   • Wg norm miedzynarowych: Withwortha, Unified, British, itd
 • Przyrządy i instrumenty pomiarowe
  • Wg wymagań klienta
  • Wg wymagań zawartych na rysunku sprawdzanej części
 • Sprawdziany do wielowypustów
 • Stanowiska pomiarowe
  • Z wykorzystaniem technologii analogowej
  • Z wykorzystaniem technologii cyfrowej
 • Precyzyjne części i elementy
  • Cylindryczne
  • Płaskie
  • Pryzmowe
  • Specjalne

Na życzenie klienta wysyłamy katalog.

Szeroka gama sprawdzianów

ISOTEK Spółka z o.o.
ul. Św. Szczepana 57
61-465 Poznań

T: +48 61 835 08 50
isotek@isotek.com.pl

NIP: PL 7821595788
REGON: 630753045
KRS: 0000001557
BDO: 000032670

Kapitał zakładowy: 120 000,00 zł

Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.
SWIFT: PPABPLPK
Konto PLN:
PL30 1750 1019 0000 0000 0175 1708
Konto EUR:
PL02 1750 1019 0000 0000 0175 1727