Szlifierki do płaszczyzn

Jak działają szlifierki do płaszczyzn?

Jak są szlifowane płaszczyzny?

Zadaniem szlifierki jest obróbka wykończeniowa profilu, części, narzędzia, nad którym pracuje się w parku maszynowym narzędziowni. Maszyny te cechuje duża prędkość skrawania przy małych siłach skrawania.

Szlifierki do płaszczyzn poddają procesowi obróbki narzędziami ściernymi płaszczyzny i powierzchnie prostokreślne. Dzieje się to dzięki ruchom ściernicy i obrabianego przedmiotu. Ściernica porusza się obrotowo. Przedmiot obrabiany mocowany często na stole szlifierki, wykonuje ruch posuwowy wzdłużny lub także obrotowy. Pozostałe dwa typy ruchów zależnie od wykonywanego zadania to ruch posuwowy poprzeczny przerywany albo dosuwowy w głąb materiału. Na szlifierkach do płaszczyzn wykonuje się szlifowanie obwodowe, obwodowo-czołowe oraz czołowe.  Stosowana jest także metoda szlifowania wgłębnego. Najdokładniejsze jest szlifowanie obwodowe przy małej głębokości i sporym posuwie poprzecznym. Natomiast wydajniejsze od szlifowania obwodowego jest czołowe.

Tak wiele możliwości pracy mamy dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym. Mamy wiele rodzajów maszyn: obwodowe ze stołem prostokątnym, ze stołem obrotowym, szlifierki czołowe, szlifierki zdzierarki. Przy czym wśród czołowych wyróżniamy 3 rodzaje, tj. wzdłużne – ze stołem prostokątnym; ze stołem obrotowym o stałej osi obrotu lub przesuwnym; dwustronne. Zdzierarki stosuje się do wysokowydajnej obróbki płaszczyzn.

Jak przebiega proces szlifowania?

Najpierw odbywa się założenie, regulacja i wyrównanie ściernicy. Następnie szlifowana jest powierzchnia górna a po odwróceniu materiału – dolna, to szlifowanie wstępne. Ostatnim etapem jest szlifowanie powierzchni bocznych. Podczas szlifowania płaszczyzn występują trzy rodzaje ruchów prostoliniowy-zwrotny posuwowy stołu, posuw poprzeczny i dosuw ściernicy.

Jak interpretować dane szlifierki?

Wielkość tych obrabiarek określa się przez podawanie największych wymiarów przedmiotu, który może być na niej obrobiony, bez zmiany jego położenia na stole maszyny.

ISOTEK Spółka z o.o.
ul. Św. Szczepana 57
61-465 Poznań

T: +48 61 835 08 50
isotek@isotek.com.pl

NIP: PL 7821595788
REGON: 630753045
KRS: 0000001557
BDO: 000032670

Kapitał zakładowy: 120 000,00 zł

Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.
SWIFT: PPABPLPK
Konto PLN:
PL30 1750 1019 0000 0000 0175 1708
Konto EUR:
PL02 1750 1019 0000 0000 0175 1727